Účelná a bezpečná konsolidace dluhů u České spořitelny

Konsolidace dluhů může být v mnoha případech problematická, zejména tam, kde se již dlužník skutečně ocitl na hranici – či spíše za hranicí – vlastní platební schopnosti. Má však své opodstatnění tehdy, když se jedná pouze o možné navýšení rodinného rozpočtu tam, kde stále funguje. I vy splácíte několik půjček, které vám ukrajují podstatnou část z příjmů a rozpočet je skutečně napjatý? Bojíte se, že bez finanční rezervy se můžete snadno ocitnout v problémech? Pak zvažte sloučení svých půjček u seriózního poskytovatele – České spořitelny.

Rychle a jednoduše

Nejvýhodnější pozici máte tehdy, jestliže už jste jejím klientem a vaše výplata je poukazována na účet vedený u tohoto ústavu. Odpadá vám tím totiž povinnost dokládat své příjmy. Mimoto potřebujete předložit už jen občanský průkaz a smlouvy od všech úvěrů a obdobných závazků u jiných poskytovatelů, které si přejete sloučit. Případné závazky vůči České spořitelně lze pouze oznámit. Podmínkou schválení konsolidace je, že celková výše vašeho dluhu nepřesahuje částku 600 000 korun a prokážete dostatečnou schopnost tento dluh splácet.

Výhody sloučení půjček

Česká spořitelna garantuje snížení celkového objemu splátek minimálně o 1 000 korun měsíčně nebo vám vyplatí jednorázovou prémii ve stejné výši. Zároveň sloučením půjček získáte možnost sami si stanovit termín splátky na libovolný den v měsíci a možnost využít splátkové prázdniny, jejichž podstata spočívá v možném odložení splátky až dvakrát do roka. Správa úvěru je zdarma, a pokud nebudete s produktem spokojeni nebo narazíte na jiný, pro vás výhodnější, můžete smlouvu do 60 dnů od uzavření bez sankcí zrušit.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.