Nově společné oddlužení manželů

Novela insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 přinesla do českého práva institut společného oddlužení manželů. Stalo se na tak na základě již ustálené soudní praxe, kde již podobné kauzy probíhaly a soudy běžně slučovaly návrhy obou manželů, čímž zvýšily dostupnost osobního bankrotu a v rámci zákona lépe ochránily manžela dlužníka před dopady insolvence.

Původní právní úprava

Když v roce 2008 vešel v platnost insolvenční zákon, byly dluhy manželů posuzovány odděleně. Každý z nich mohl a musel podat vlastní návrh na povolení oddlužení s úředně ověřeným podpisem druhého z manželů, který tím stvrdil svůj souhlas s oddlužením svého zákonného partnera. V praxi soudy však již v předchozích letech přistupovaly k oddlužení manželů společně, a to v rámci faktu, že společné jmění manželů zahrnuje nejen veškerý jejich majetek, ale rovněž veškeré finanční závazky.

Nově od letošního ledna

Od 1. ledna již není zapotřebí jen doufat, že se vám podaří soud přesvědčit, aby insolvenční návrh váš a vašeho manžela sloučil. Lze přímo podat návrh na společné oddlužení manželů, který s sebou může nést celou řadu výhod.

Výhody společného oddlužení

Zatímco dříve společné dluhy musel uvést každý z manželů samostatně a mohlo dojít k tomu, že soud započetl jeho výši dvakrát a návrh zamítl pro nedostatečnost příjmů, dnes je již zcela zřejmé, že společný závazek se započítá jen jednou. Rovněž se na polovinu oproti dřívějšku snižují náklady na insolventního správce, které hradí manželé společně. V neposlední řadě je podstatný fakt, že přistoupí-li manželé k oddlužení společně, nemohou věřitelé vymáhat své pohledávky po druhém – neoddluženém manželovi, jak to doposud někdy činili.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.