Nově společné oddlužení manželů

Novela insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 přinesla do českého práva institut společného oddlužení manželů. Stalo se na tak na základě již ustálené soudní praxe, kde již podobné kauzy probíhaly a soudy běžně slučovaly návrhy obou manželů, čímž zvýšily dostupnost osobního bankrotu a v rámci zákona lépe ochránily manžela dlužníka před dopady insolvence. Pokračování článku