Manželé dlužníků

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který mění přístup exekutorů k manželům povinného – čili dlužníka. Manželé dlužníků se tak dostali do situace, kdy plně zodpovídají za veškeré manželovy dluhy, a to i z doby, kdy svého manžela ještě ani neznali.

Cíl nového zákona

Cílem tohoto nového zákona je předejít účelovým dohodám manželů, které často vznikaly proto, aby bylo znemožněno postihnout majetek exekucí. Do roku 2014 bylo možné postihnout jen ten majetek, který patřil do společného jmění manželů v době vzniku pohledávky. Nyní i v případě, že manželé uzavřeli dohodu o zúženém jmění manželů, se k této dohodě nepřihlíží a součástí exekuce se stává i majetek, který netvoří součást společného jmění manželů.

Rozpor v zákoně

Přestože je zákon v platnosti jen několik měsíců, již vyšel najevo rozpor. Tentýž novelizovaný občanský zákoník totiž poskytuje manželům marnotratných jedinců možnost obrátit se na soud, který má možnost ze závažných důvodů v rámci ochrany nevinného manžela zúžit stávající rozsah majetku spadajícího do společného jmění manželů nebo společné jmění dokonce úplně zrušit. Zároveň však, podle novely zákona o exekucích, zůstávají manželé dokonce i v případě, že společně nežijí a nehospodaří a po vzájemné dohodě či na základě rozhodnutí soudu zúžili rozsah společného jmění, zodpovědní za finanční pohledávky druhého. Jejich dohoda nemá žádnou platnost a oba dva mohou být za dluhy jednoho postiženi exekucí na platu i majetku. Postiženému manželu dlužníka zůstává v případě exekuce pouze možnost podávat na exekutorovi a soudu žádosti o vyškrtnutí majetku ze soupisu nebo vylučovací žaloby a doufat, že se soudy proti této nespravedlnosti v zákoně jednoznačně vymezí a bude tak brzy zrušena.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.