Poradna při finanční tísni – instituce nejen pro beznadějně zadlužené

Problém s menšími či většími dluhy řeší dnes již skoro každý. I když prozatím třeba spočívá jen v tom, že je zapotřebí myslet na každoměsíční splátku, která nijak zvlášť nenarušuje váš finanční rozpočet. Nikdy nevíte, stát se může ledacos, přijdete o příjem, přijdou nečekané výdaje – a dluhová spirála se roztočí.

Prevence problémů

Přestože pojem dluhová poradna má většina z těch, kdo jej znají, spojen jen s problematikou velkých dluhů a pomoci při vyhlášení osobního bankrotu, není tomu úplně přesně tak. Cílem dluhových poraden je, aby sem lidé přicházeli dříve, než se zadluží.

Dnes mají mnozí, a různé nebankovní instituce zvláště, plná ústa řečí o zodpovědném půjčování. Jaká je však realita? Návštěva poradny ještě před podpisem smlouvy vám zabezpečí odborný pohled nezávislého subjektu na váš konkrétní případ. Máte-li zájem, provedou pracovníci poradny nezávislý a objektivní rozbor vaší finanční situace, zkonzultují s vámi možná rizika vašeho zadlužení a pomohou vám zorientovat se v zásadních ustanoveních konkrétní smlouvy o úvěru či půjčce.

Řešte problém dříve než za minutu dvanáct

Tušíte, že se schyluje k problémům, se kterými jste nepočítali? Nebo vás škodolibý osud strčil přes okraj srázu bez předchozího varování? Schyluje se k výraznému poklesu vašich příjmů, ztratili jste zaměstnání, onemocněli jste nebo vás opustil partner? Pak s návštěvou poradny neváhejte už ani okamžik. Pomohou vám objektivně posoudit vaši finanční situaci a nalézt schůdné řešení. Služby Poraden při finanční tísni jsou dostupné každému, neboť jsou poskytovány zásadně zdarma.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.