Nově obálky s fialovým pruhem

Našli jste ve schránce obálku s fialovým pruhem? Nerozumíte tomu? Nikdy jste nic podobného neviděli? Právě jste se poprvé setkali s novou službou České pošty, tzv. dluhovým inkasem obyvatelstva, kterému se poněkud familiárně přezdívá DINO.

Máte dluh – víte o tom?

Prvořadým úkolem této služby je upozornit vás na existující závazek vůči věřiteli, na který jste možná zapomněli, možná jej ignorovali v marné naději, že zapomene věřitel. Taková poslední slušná upomínka než začnou problémy. Služba byla původně koncipována jako pomoc s vymáháním pohledávek věřitelům, ve své podstatě však může být pomocí i pro dlužníka. Dozvíte se, že obecní úřad eviduje nedoplatek na vaše jméno za odvoz odpadů, že vaše dítě jelo před pár lety načerno a nezmínilo se… Máte možnost veškeré závazky smírnou cestou urovnat, aniž by byly navýšeny o náklady soudního řízení a případné exekuce.

Zkrátka na to nemám!

Říkáte si, že je to všechno pěkné, ale když nemáte z čeho, tak prostě nemůžete zaplatit? DINO není jen službou informační. Na všech pobočkách České pošty si na základě upomínky Dluhového inkasa obyvatelstva můžete sjednat splátkový kalendář s takovou výší splátek, jaké budete schopni hradit.

Nereagujete – co bude dál?

Rozhodli jste se, že vás nezajímá ani DINO, ani věřitel? Váš poštovní doručovatel se vám ještě opakovaně pokusí existenci dluhu připomenout a nabídnout vám pomoc s řešením situace. Jestliže setrváte na své zatvrzelé pozici a odmítnete o situaci diskutovat, usoudí váš věřitel, že využil všech možností smírného narovnání a nadále bude váš dluh řešen právní cestou a navyšován o nemalé sumy.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.