Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu? Pošlete na něj exekutora!

Dluží vám zaměstnavatel?
Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu? Pošlete na něj exekutora!

S tím, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat v řádném termínu se již setkala velká většina z nás. Skutečnost, že na své peníze čekáte třeba i několik měsíců a stále nemáte jistotu, že se s nimi ještě někdy uvidíte, je pro spoustu z nás nepředstavitelná. Bohužel právě s takovým jednáním se setkává stále více zaměstnanců. Jak tuto nemilou situaci řešit?  V první řadě se nabízí přátelská domluva, která však bývá bohužel často bez efektu. Ostřejším – avšak efektivnějším řešením je exekuční příkaz.

Problémy řešte zavčasu!

Pokud vám zaměstnavatel dluží výplatu a žádné domluvy se neshledávají s ohlasem, domluvte se s kolegou, který má stejný problém a podejte insolvenční návrh. Jeho vyplnění není nic složitého. Předlohu a formulář naleznete na internetu nebo úřadu práce. Pokud byl již insolvenční návrh podán (o této skutečnosti se přesvědčíte nahlédnutím do insolvenčního rejstříku), můžete k němu přihlásit maximálně tři zpětné platy. Proto je nutno řešit situaci již ve chvíli, kdy vám zaměstnavatel dluží výplatu za jeden nebo dva měsíce. Čekat, že vám zaplatí po půl roce je takřka zbytečné.

Co následuje potom?

Insolvence ve většině případů donutí zaměstnavatele k uspokojení pohledávek svých zaměstnanců. Pokud tomu tak není a lhůta stanovená soudem na vyplacení dlužných částek vyprší, nastává čas exekutorův. Exekutor může zabavit veškerý majetek a finance zaměstnavatele a následně uhradit jeho pohledávky. I když je toto řešení velmi kruté, jen v měsíci únoru dostalo tímto způsobem nůž na krk celých 480 firem a podnikatelů.