Manželé dlužníků

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který mění přístup exekutorů k manželům povinného – čili dlužníka. Manželé dlužníků se tak dostali do situace, kdy plně zodpovídají za veškeré manželovy dluhy, a to i z doby, kdy svého manžela ještě ani neznali. Pokračování článku

Účelná a bezpečná konsolidace dluhů u České spořitelny

Konsolidace dluhů může být v mnoha případech problematická, zejména tam, kde se již dlužník skutečně ocitl na hranici – či spíše za hranicí – vlastní platební schopnosti. Má však své opodstatnění tehdy, když se jedná pouze o možné navýšení rodinného rozpočtu tam, kde stále funguje. I vy splácíte několik půjček, které vám ukrajují podstatnou část z příjmů a rozpočet je skutečně napjatý? Bojíte se, že bez finanční rezervy se můžete snadno ocitnout v problémech? Pak zvažte sloučení svých půjček u seriózního poskytovatele – České spořitelny. Pokračování článku