Dluhy a dědictví

Dluhy a dědictví
Dluhy a dědictví

Zajímá vás jak je to s dluhy a dědictvím? Co se stane s dluhy po smrti dlužníka, a kdo vlastně tyto dluhy musí zaplatit. Co dělat pokud váš blízký měl vysoké dluhy a zemřel? Podívejte se, jak na dluhy a dědictví.

Co se stane s dluhy po smrti dlužníka?

Pokud zemře dlužník, který měl před svou smrtí nějaké dluhy, tyto dluhy se automaticky stávají součástí dědictví. Takže například, pokud zemře člověk, který měl nějaké dluhy, tyto dluhy jsou pak společně s jeho dalším majetkem součástí dědictví. Pokud se jednalo například o dluh na dům, součástí dědictví je jak samotná nemovitost, tak i dluh, který se k této nemovitosti váže

Kdo zaplatí dluhy po mrtvém dlužníkovi?

Dluhy po zemřelém dlužníkovi pak musí zaplatit jeho dědici. Platí zde ale dvě opatření, kterými se případný dědic může vyhnout úhradě dluhů.

První opatření je to, že dluhy, které by měl případný dědic uhradit, mohou být maximálně do výše dědictví. Pokud je například jediným dědictvím nemovitost s cenou jeden milión korun, a současně je součástí dědictví i dluh ve výši dva milióny korun, dědic je povinen uhradit právě jen jeden milión.

Druhé opatření je to, že dědic má právo dědictví odmítnout. Pokud máte tedy po svém příbuzném zdědit vysoké dluhy, můžete tyto dluhy odmítnout. Platí ale, že dědictví se dá odmítnout vždy jen jako celek. Není tedy možné odmítnout pouze dluhy a zbytek si ponechat.  Pokud tedy máte v dědictví nějaké dluhy, vyplatí se, dobře si spočítat co je pro vás výhodnější.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *